Dr. Paul Aenishänslin

Geschäftsführer
Paul Aenishaenslin Public Affairs & Communications
Handschinweg 1
Postfach 113
4460 Gelterkinden
Téléphone standard: +41 61 989 68 58
Fax: +41 61 981 68 69
paul.aenishaenslin [at] bluewin.ch
Domaines Curia Vista:
Parlement, Sécurité, Europe, Droit, Économie
Employeurs:
  • Paul Aenishaenslin Public Affairs & Communications
Mandants:
  • Humbel Kommunikation Teufenthal (Mitarbeit)
  • Regio Basiliensis, Basel (Mitarbeit)
Membre depuis: 2003